DOPRAVA ZDARMA OD 1 999,00 Kč

Ochrana osobních udajů

Vaše osobní údaje zpracovávame v souladě s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z dne 27. května 2016 za účelem ochrany fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a jejich volného pohybu, a o odvolání směrnice 95/46/WE

(Sbírka zákonů č. 119, str. 1) (dále : „GDPR”) a zákona o ochraně osobních údajů.

Andżela společnost s ručením omezeným, komanditní společnosť, Wynalazek 2/214, 02-677 Varšava je administrátorem Vašich osobních údajů.

Kdykoliv máte přístup k údajům, získání jejich kopie, vyžádaní jejich přenosu případně

je můžete změnit nebo doplnit.

Kdykoliv můžete odvolat nebo omezit každý ze souhlasů za účelem zpracování

osobních údajů.

Pokud si myslíte, že Vaše ůdaje jsou zpracovávany nevhodným způsobem, máte právo

podat námitku případně stěžnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Korespondenci týkající se osobních údajů směrujte prosím na adresu:

[email protected] nebo písemně na www adresu administrátora

Jako administrátor Vašich osobních údajů:

 1. Zpracovávame je jen v takovém rozsahu, na jaký nám udělujete souhlas aneb v rozsahu vyplývajícího ze zákona.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávame především za účelem: uzavření a plnění smlouvy, posouzení reklamace a vráceného tovaru, zasílaní obchodních a marketingových informací týkajících se obchodu : Andzela.cz, prezentace reklamy, odpovídaní na otázky za účelem obrany před spormi, na marketingové účely a účely učetnictví.
 3. Zpracovávame nasledovní kategorie osobních údajů:
  • jméno, příjmení, email, adresa, telefónní číslo, velikost – za účelem uzatvoření a plnení smlouvy
  • jméno, příjmení, email, velikost – na marketingové účely
 4. Korespondence mezi námi souvisejíci s uzatvořením a plněním smlouvy se ukládá za účelem uzatvoření a plnění smlouvy, řešení reklamací případně vrácení tovaru, a taky pro potřeby vyřešení případních sporů. Nezpracovávame Vaši emailovou adresu použitou v korespondenci za jiným účelem jako je komunikace za účelem realizace objednávky.
 5. Neposkytujeme Vaše osobní údaje jiným administrátorům.
 6. Nezpracovávame konkrétní kategórie osobních údajů.
 7. Nepodmiňujeme realizáci objednávky udělením souhlasu se zpracovaním Osobních údajů.
 8. Používáme potřebné organizační a technické opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů před jejich zveřejněním jiným osobám.
 9. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nezůstane odvolán před uplynutím této lhůty.
 10. Kdykoliv máte přístup k údajům, získání jejich kopie, vyžádaní jejich přenosu případně ich můžete změnit nebo doplnit .
 11. Kdykoliv můžete odvolat nebo omezit každý ze souhlasů za účelem zpracování osobních údajů.
 12. Pokud si myslíte, že Vaše údaje jsou zpracovávany nevhodním způsobem, máte právo podat námitku případně stěžnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Korespondenci týkajíci se osobních údajů směrujte prosím na adresu: [email protected] nebo písemně na www adresu administrátora.
 • Pokud máte v našem Internetovém obchodě vytvořen účet, na požádání může být kdykoliv odstraněn.
 • Vaše osobní údaje nebudeme profilovat.
 • V souvislosti s plněním koupní smlouvy uzavřené mezi námi zpracujeme vaše údaje jenom v rozsahu potřebném na jejich vykonání po dobu až 6 měsíců od období omezení nároků vyplývajícich z koupné smlouvy.
 • Na marketingové účely využíváme služby třetích stran (Google, Facebook), které používají soubory cookies v obchodě Andzela.cz.
 • Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat mimo EÚ.